Các Vị Thánh Mẫu

Home / admin

admin

ĐẠO MẪU VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TRONG VĂN HÓA TÂM LINH NGƯỜI VIỆT

Tìm hiểu chi tiết nguồn gốc tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Việt Nam là một đất nước đa dân tộc và tồn tại nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng. Chính vì vậy, để nhận diện, phân biệt những hình thức tín ngưỡng bản địa với nhiều dấu vết nguyên thủy của cư dân nông nghiệp như Đạo Mẫuvà tín ngưỡng …

Xem tiếp

LẬP ĐIỆN THỜ TỨ PHỦ TẠI GIA – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Một số lưu ý khi lập điện thờ Tứ Phủ tại gia

Việc lập điện thờ thánh, thờ mẫu hay lập điện thờ tứ phủ tại gia thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như căn duyên của thanh đồng với nhà Thánh, lòng mộ đạo của thanh đồng xuất tâm muốn thờ phụng cũng như điều kiện thờ phụng và hoàn …

Xem tiếp

NGHI THỨC TRÌNH ĐỒNG MỞ PHỦ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU

Giữ gìn và phát huy nét đẹp của văn hoá tín ngưỡng thờ Mẫu

Mỗi loại hình tôn giáo, tín ngưỡng đều có những phương thức riêng để thực hành tín ngưỡng của minh. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, một trong những phương thức để thực hành tín ngưỡng chính là lễ trình đồng hay còn gọi là nghi thức trình đồng mở phủ. …

Xem tiếp

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÀY TIỆC CỦA TỨ PHỦ CÔNG ĐỒNG

Tìm hiểu chi tiết nguồn gốc tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Các ngày tiệc của Tứ phủ công đồng hay là các ngày lễ tiết hầu các Tiên Thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ rất phong phú, đa dạng và tùy thuộc vào từng địa phương với những phong tục, tập quán khác nhau. Ngoài các dịp quan trọng …

Xem tiếp