Các Vị Thánh Mẫu

Home / admin (page 20)

admin

[Hải Phòng] Đền Bà Đế

Đền Bà Đế Đền Bà Đế nằm ở chân núi Độc, thuộc phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng. Đền Bà Đế là một trong những đền nổi tiếng về danh thắng và linh thiêng. Ðền thờ Bà Đế – vợ chúa Trịnh Giang. Ðền bà được vua …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Tuất (1934 – 1994) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Tuất

Nam mạng – Giáp Tuất Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Xương CON CHÓ. Tương tinh CON NGỰA Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Tuất (1934 – 1994) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Tuất (1934 – 1994) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Tuất

Nữ mạng – Giáp Tuất Cung CẤN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON NGỰA Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Tuất (1934 – 1994) Nam Mạng) TỔNG QUAN Giáp Tuất mạng Hỏa số này, Lửa ở đầu núi …

Xem tiếp

[Hải Phòng] Đền Mõ

Đền Mõ Đền Mõ thuộc xã Ngũ Phúc huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, nằm cách trung tâm huyện khoảng 4km sát ngay bên đường quốc lộ. Đền Mõ thờ Quỳnh Trân công chúa, người đã có công khai hoá mảnh đất này. Năm Quí Mùi (1283), công chúa xin vua …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Dậu

Nữ mạng – Tân Dậu Cung CẤN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Tân Dậu, mạng Mộc cung …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Dậu

Nam mạng – Tân Dậu Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

[Hải Phòng] Đền An Lư

Đền An Lư Đền An Lư thuộc xã An Lư huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Sử liệu cũ thu thập tại địa phương cho thấy: vào thời Trần Duệ Tông (1370-1377), cụ tổ họ Phạm tên Viết Trinh, …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu

Nữ mạng – Kỷ Dậu Cung LY Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nam Mạng) TỔNG QUAN Kỷ Dậu mạng Thổ cung Ly, Đất ở nhà lớn dễ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu

Nam mạng – Kỷ Dậu Cung KHÔN. Trực CHẤP Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu

Nữ mạng – Đinh Dậu Cung CHẤN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đinh Dậu cung Cấn số này, Lửa ở dưới nùi cháy …

Xem tiếp