Home Phật giáo Kinh phật

Kinh phật

Theo truyền thống Phật giáo, Kinh phật ghi lại những gì chính đức Phật giảng dạy. Trong cuộc đời hơn 40 năm giảng pháp, số lượng bài giảng của đức Phật là cực kỳ lớn. Ngoài ra, tùy theo căn nguyên và lĩnh hội của các đệ tử mà tồn tại những bài giảng khác nhau. Trong quá trình truyền pháp, sự khác biệt văn hóa địa phương cũng ảnh hưởng ít nhiều về các diễn giảng ý nghĩa dẫn đến những bất đồng trong cách hiểu bài giảng của Phật. Vì vậy, sau khi Phật nhập diệt, các đại đệ tử của ông đã tập hợp tại Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất, nhằm kiểm điểm lại các bài giảng của vị Bổn sư. A-nan-đà, một đệ tử của Phật, vốn sở hữu trí nhớ phi thường, được Tăng đoàn yêu cầu thuật lại những bài giảng của Phật mà ông đã được nghe. Tất cả các A-la-hán có mặt trong đại hội kết tập này sau đó đã tụng thuộc lòng để bảo tồn nội dung thống nhất các bài giảng này.

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát (Quyển Hạ)

0
Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Hạ. Bao gồm từ Phẩm 7 đến Phẩm 13. Hãy cùng tinnguongthomau.com thành tâm niệm...

Kinh Vu Lan Bồn Trọn Bộ

0
Tụng KINH VU LAN, cầu cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, cha mẹ tổ tiên quá vãng sinh về cảnh giới cực...
Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ

Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ

0
Bộ KINH VÔ LƯỢNG THỌ 1. LỜI TỰA Giáo lý Ðấng Thế Tôn trải qua 2.516 năm đến nay vẫn còn có công năng thù thắng...
Ấn Tống Kinh Sách, Ảnh Phật Sao Cho Đúng

Ấn Tống Kinh Sách, Ảnh Phật Sao Cho Đúng

0
Quý vị chỉ nên ấn tống kinh sách, tranh Phật khi nhà chùa cần. Nhất là kinh sách, không nên tự ý ấn tống...
20,832FansLike
2,456FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết mới