Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Bà Chúa Liễu

Tag Archives: Bà Chúa Liễu

Liễu Hạnh Công Chúa

Liễu Hạnh Công Chúa – Bà Chúa Liễu Liễu Hạnh Công Chúa (chữ Hán: 柳杏公主) là một trong những vị thần quan trọng của tín ngưỡng Việt Nam. Bà còn được gọi bằng các tên: Bà Chúa Liễu, Liễu Hạnh (柳杏), Mẫu Liễu Hạnh (母柳杏) hoặc ở nhiều nơi thuộc …

Xem tiếp