Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên

Tag Archives: Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên

Chầu Bà Đệ nhất Thượng Thiên (Mẫu Đệ Nhất) Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên được coi là hoá thân của Mẫu Đệ Nhất. Chầu Bà vốn là Thiên Cung Tiên Nữ, con Ngọc Hoàng, giáng hiện trong xứ Thanh, giúp dân hộ quốc. Trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà, …

Xem tiếp