Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Tag Archives: Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai (Chiêu Dung Công Chúa) Chầu Đệ Tứ Khâm Sai có danh hiệu là Chiêu Dung công chúa. Vốn là Mai Hoa công chúa – Bồng Lai Tiên nữ ở trên thượng giới giáng sinh Nam việt cứu dân hộ quốc. Những năm đầu công nguyên, …

Xem tiếp