Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chầu Lục Cung Nương

Tag Archives: Chầu Lục Cung Nương

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Lục Cung Nương (Mế Lục Cung Nương) Chầu Lục Cung Nương. Chầu Lục vốn là người Nùng (vì vậy nên có người còn gọi bà là Mế Lục Cung Nương), con nhà lệnh tộc trên vùng Chín Tư, Lạng Sơn cũng dưới thời Lê Trung Hưng. Tương truyền, chầu …

Xem tiếp