Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chầu Tám Bát Nàn

Tag Archives: Chầu Tám Bát Nàn

Chầu Tám Bát Nàn

Chầu Tám Bát Nàn – Vĩnh Phúc Chầu Tám Bát Nàn. Chầu là vị chầu bà giáng sinh dưới thời nước ta còn trong ách đô hộ của nhà Đông Hán, tên thật của bà là Vũ Thị Thục Nương, con gái thầy thuốc Vũ Chất, nguyên quán ở Phượng …

Xem tiếp