Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: chùa bà mã châu

Tag Archives: chùa bà mã châu

[Cà Mau] Chùa Bà Mã Châu

Chùa Bà Mã Châu – Miếu Thánh Hậu Chùa Bà Mã Châu có tên chữ là Thánh Hậu Cung. “Cung”, trong tiếng Hán có nghĩa là “miếu”, nhưng người Việt không quen sử dụng từ “miếu” mà chỉ quen dùng từ “chùa” với ý nguyện nâng giá trị tâm linh của …

Xem tiếp