Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cô Ba Thoải Cung

Tag Archives: Cô Ba Thoải Cung

Cô Ba Thoải Cung

Cô Ba Thoải Cung (Cô Bơ Bông) Cô Ba Thoải Cung (hay còn gọi là Cô Bơ Bông) vốn là con Thủy Tề ở dưới Thoải Cung, được phong là Thoải Cung Công Chúa. Có người còn nói rằng, Cô Bơ Bông là con gái vua Long Vương rất xinh …

Xem tiếp