Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cô Bảy Tân La

Tag Archives: Cô Bảy Tân La

Cô Bảy Tân La – Cô Bảy Kim Giao

Cô Bảy Tân La, Cô Bảy Kim Giao, Cô Bảy Mỏ Bạch Cô Bảy Tân La còn gọi là Cô Bảy Mỏ Bạch. Cô vốn cũng là một tiên cô người dân tộc Mọi ở đền Kim Giao, Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Theo một số tích nói rằng cô cũng …

Xem tiếp