Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cô Tư Ỷ La

Tag Archives: Cô Tư Ỷ La

[Bản văn] Cô Tư Ỷ La

[Bản văn] Cô Tư Ỷ La

Bản văn chầu Cô Tư Ỷ La Hương thơm thấu chín tầng trời Cô Tư thượng ngự chính nơi bản đền Hội đàn thập nhị cung tiên Cô Tư ngự áo hoa hiên dịu dàng Khăn thêu long phượng sắc vàng Hoa trâm cài tóc khuyên vàng đeo tai Nhiễu …

Xem tiếp

Cô Tư Ỷ La

Cô Tư Ỷ La-Cô Tư Địa Phủ Cô Tư Ỷ La cũng vốn là con vua Đế Thích chính cung. Theo lệnh vua cha, cô theo hầu Mẫu Thượng Ngàn tại đất Tuyên Quang. Về sau, nơi Mẫu giá ngự đó, người ta lập đền Mẫu Ỷ La nên cô …

Xem tiếp