Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đại tiệc trong năm

Tag Archives: đại tiệc trong năm

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÀY TIỆC CỦA TỨ PHỦ CÔNG ĐỒNG

Tìm hiểu chi tiết nguồn gốc tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Các ngày tiệc của Tứ phủ công đồng hay là các ngày lễ tiết hầu các Tiên Thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ rất phong phú, đa dạng và tùy thuộc vào từng địa phương với những phong tục, tập quán khác nhau. Ngoài các dịp quan trọng …

Xem tiếp