Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Đệ Nhị Vương Cô

Tag Archives: Đệ Nhị Vương Cô

Đệ Nhị Vương Cô

Đệ Nhị Vương Cô (Vương Bà) Đệ Nhị Vương Cô (Vương Bà) Đại Hoàng Công Chúa Trần Thị Tĩnh. Cô là con gái thứ của Hưng Đạo Đại Vương. Còn tương truyền rằng Vương Phu Nhân nằm mộng thấy vì sao sa xuống rồi lại thấy rồng ấp bên mình …

Xem tiếp