Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền an lư ở hải phòng

Tag Archives: đền an lư ở hải phòng

[Hải Phòng] Đền An Lư

Đền An Lư Đền An Lư thuộc xã An Lư huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Sử liệu cũ thu thập tại địa phương cho thấy: vào thời Trần Duệ Tông (1370-1377), cụ tổ họ Phạm tên Viết Trinh, …

Xem tiếp