Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Đền Bảo Sanh

Tag Archives: Đền Bảo Sanh

[An Giang] Đền Bảo Sanh

Hội Đền Bảo Sanh – Phú Tân Đền Bảo Sanh thờ một vị thần gốc Trung Hoa, dân chúng quen gọi là chùa Lào Yá. Chùa tọa lạc tại xã Long Sơn, cách quận lỵ Tân Châu (An Giang) độ 4 cây số, ở hữu ngạn rạch Cái Vùng, mặt …

Xem tiếp