Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền bích câu

Tag Archives: đền bích câu

[Hà Nội] Đền Bích Câu

Đền Bích Câu – Hà Nội Đền Bích Câu ngày nay nằm trên phố Cát Linh – Hà Nội. Nguyên tên chữ Hán là Bích Câu Đạo quán. Đạo quán có nghĩa là nơi tu luyện của những người theo Đạo Lão, chuyên tu tiên. Hai chữ Bích Câu nghĩa …

Xem tiếp