Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền cầu khoai

Tag Archives: đền cầu khoai

[Bắc Giang] Đền Cầu Khoai

Đền Cầu Khoai Đền Cầu Khoai là di tích gắn liền với hoạt động của nghĩa quân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Đền Cầu Khoai hiện nay là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng và là nơi tổ chức lễ hội truyền thống của nhân dân …

Xem tiếp