Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Đền Đa Mai

Tag Archives: Đền Đa Mai

[Bắc Giang] Đền Đa Mai

Đền Đa Mai Bắc Giang Đền Đa Mai còn gọi là Từ Đa Mai, nằm tôn nghiêm tĩnh lặng bên rìa sông nơi hợp lưu giữa ngòi Đa Mai với sông Thương, khi xưa thuộc trang Đa Mỗi, phủ Lạng Giang, huyện Yên Dũng, nay thuộc phường Đa Mai, TP …

Xem tiếp