Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền dầm

Tag Archives: đền dầm

[Hà Nội] Đền Dầm

Đền Dầm thờ Mẫu Thủy Đền Dầm (thờ Mẫu Thủy, là một trong ba thánh mẫu của văn hóa tâm linh VN, bên cạnh Mẫu Đệ thiên và Mẫu Núi rừng) hiện ra uy nghi khuất sau hàng cổ thụ trăm tuổi. Đền khá rộng, kiến trúc cổ, cột gỗ …

Xem tiếp