Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền dẻ đoóng

Tag Archives: đền dẻ đoóng

[Cao Bằng] Đền Dẻ Đoóng

Đền Dẻ Đoóng Đền Dẻ Đoóng hay còn gọi là đền Giang Động, thuộc làng Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt (Hòa An). Đền được nhân dân lập lên từ xa xưa để thờ thần sông, thờ đá, sau này thờ thêm phật và thờ mẫu. Tương truyền: Ngày xưa có …

Xem tiếp