Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền hạ lôi ở hà nội

Tag Archives: đền hạ lôi ở hà nội

[Hà Nội] Đền Hạ Lôi

Đền Hạ Lôi Đền Hạ Lôi thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, đây là quê hương của Hai Bà Trưng (hai nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị), cũng là nơi Hai Bà xưng vương, lập đô sau khi đánh tan giặc ngoại xâm …

Xem tiếp