Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền miếu ở lào cai

Tag Archives: đền miếu ở lào cai

[Lào Cai] Đền Mẫu

Đền Mẫu – Lào Cai Đền Mẫu là nơi thờ đức Thánh mẫu Liễu Hạnh công chúa, người có công cứu giúp dân nghèo phù giúp cho triều đình chống giặc ngoại xâm bảo vệ vùng biên ải thiêng liêng của tổ quốc. Đồng thời bà chúa Liễu Hạnh còn …

Xem tiếp