Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền nghè ở hải phòng

Tag Archives: đền nghè ở hải phòng

[Hải Phòng] Đền Nghè

Đền Nghè – Hải Phòng Đền Nghè nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, là đền thờ Nữ tuớng Lê Chân, người lập ra làng An Biên thuở truớc và đặt nền móng cho việc tạo lập nên thành phố Hải Phòng sau này. Đền nằm trên phố Lê …

Xem tiếp