Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền pác tạ tuyên quang

Tag Archives: đền pác tạ tuyên quang

[Tuyên Quang] Đền Pác Tạ

[Tuyên Quang] Đền Pác Tạ

Đền Pác Tạ, xã Vĩnh Yên, thị trấn Nà Hang. Đền được xây dựng vào thế kỷ 14, đền nằm dưới chân núi Pác Tạ. Đền thờ phụng vị hôn thê của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông …

Xem tiếp