Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền quả sơn

Tag Archives: đền quả sơn

[Nghệ An] Đền Quả Sơn

Đền Quả Sơn Đền Quả Sơn là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và các vị thần. Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã được các nhà sử học đề cao, được xếp là một trong 9 vị danh nhân của đất nước Đại Việt. Tác phẩm “Việt …

Xem tiếp