Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền sòng sơn thanh hóa

Tag Archives: đền sòng sơn thanh hóa

[Thanh Hóa] Đền Sòng Sơn

[Thanh Hóa] Đền Sòng Sơn

Đền Sòng Sơn ngày nay, trước đây gọi là đền Sùng Trân thuộc địa giới làng Cổ Đam, xã Hà Dương, huyện Hà Trung, phủ Tống Sơn. Nay Đền Sòng Sơn thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Đền Sòng được xây dựng thời Cảnh Hưng triều vua Lê …

Xem tiếp