Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền thác bờ ở hòa bình

Tag Archives: đền thác bờ ở hòa bình

[Hòa Bình] Đền Thác Bờ

Đền Thác Bờ – Hòa Bình Đền Thác Bờ (xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) thờ bà chúa Thác Bờ là Đinh Thị Vân người dân tộc Mường và một bà người dân tộc Dao bà người Dao ở Vầy Nưa lo liệu quân lương, thuyền mảng …

Xem tiếp