Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền thiên hậu hưng yên

Tag Archives: đền thiên hậu hưng yên

[Hưng Yên] Đền Thiên Hậu

[Hưng Yên] Đền Thiên Hậu

Đền Thiên Hậu (Thiên Hậu thượng phố) nằm trên đường Trưng Trắc – phường Quang Trung – Thị xã Hưng Yên được xây dựng năm 1640 do 14 dòng họ người Trung Quốc ở Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến quyên góp tiền của xây dựng nên. Đền Thiên …

Xem tiếp