Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền thượng lào cai

Tag Archives: đền thượng lào cai

[Lào Cai] Đền Thượng

Đền Thượng Lào Cai còn có tên Thánh Trần Từ, là một trong những danh thắng lịch sử của vùng Đông Bắc. Đền được xây trên đất thuộc phố Bảo Thắng, Châu thủy Vĩ, tỉnh Hưng Hóa nay thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cách …

Xem tiếp