Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền trúc

Tag Archives: đền trúc

[Hà Nam] Đền Trúc

[Hà Nam] Đền Trúc

Đền Trúc nằm trong khu danh thắng Đền Trúc – Ngũ Ðộng Thi Sơn, thôn Quyển Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng. Từ Thị xã Phủ Lý, theo quốc lộ 21, đến cây số 8 (hoặc theo đường thủy thì cũng từ Phủ Lý, ngược thuyền sông Đáy 8km) …

Xem tiếp