Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền trung đô lào cai

Tag Archives: đền trung đô lào cai

[Lào Cai] Đền Trung Đô

[Lào Cai] Đền Trung Đô

Đền Trung Đô là nơi thờ tướng quân Gia Quốc công Vũ Văn Mật cùng các thuộc tướng của mình đã có công xây dựng căn cứ bảo vệ biên cương Tổ quốc và phát triển vùng đất Trung Đô cũng như Bắc Hà thuộc trấn Tuyên Quang xưa (Lào …

Xem tiếp