Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền vân mẫu

Tag Archives: đền vân mẫu

[Bắc Ninh] Đền Vân Mẫu

Đền Vân Mẫu Bắc Ninh Đền Vân Mẫu ở xã Vân Dương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là ngôi đền cổ thờ thân mẫu của Đức Thánh Tam Giang. Đền Vân Mẫu được xây dựng gồm: chính điện, tả vu, hữu vu và lăng mộ. Trong đền có tượng …

Xem tiếp