Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền vĩnh lại ở nam định

Tag Archives: đền vĩnh lại ở nam định

[Nam Định] Đền Vĩnh Lại

Đền Vĩnh Lại Đền Vĩnh Lại thuộc thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, thờ Bạch Đẳng – Cao Lôi, hai vị tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Dưới trướng Hai Bà Trưng, Bạch Đẳng gặp Cao Lôi và hai người kết nghĩa anh em, cùng về trang …

Xem tiếp