Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền xà

Tag Archives: đền xà

[Bắc Ninh] Đền Xà

Đền Xà Bắc Ninh Đền Xà (thôn Đoài, Tam Giang, Yên Phong) là nơi vang vọng bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt – “Nam quốc sơn hà”. Trải qua bao thăng trầm biến chuyển của thời gian ngôi đền vẫn hiện hữu trên nền xưa, đất …

Xem tiếp