Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: di tích thắng cảnh cao bằng

Tag Archives: di tích thắng cảnh cao bằng

[Cao Bằng] Miếu Bách Linh

Miếu Bách Linh Miếu Bách Linh ở chân núi đá Cốc Bó, cách chợ thị trấn Quảng Uyên (Quảng Uyên) hơn 20m. Miếu kiến trúc thời Nguyễn, xây dựng đã mấy trăm năm, cột gỗ, lợp ngói máng. Đến năm Khải Định thứ 6 (1912) có quan tri châu Quảng …

Xem tiếp

[Cao Bằng] Đền Dẻ Đoóng

Đền Dẻ Đoóng Đền Dẻ Đoóng hay còn gọi là đền Giang Động, thuộc làng Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt (Hòa An). Đền được nhân dân lập lên từ xa xưa để thờ thần sông, thờ đá, sau này thờ thêm phật và thờ mẫu. Tương truyền: Ngày xưa có …

Xem tiếp