Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: di tích thắng cảnh huế

Tag Archives: di tích thắng cảnh huế

[Huế] Điện Hòn Chén

[Huế] Điện Hòn Chén

Trong quần thể di tích cố đô Huế, có lẽ điện Hòn Chén gắn với nhiều giai thoại nhất. Dân gian còn lưu truyền rằng điện Hòn Chén xưa có tên là Hoàn Chén với ý nghĩa “trả lại chén ngọc”, vì vua Minh Mạng trong một lần lên đây …

Xem tiếp