Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Đình Châu Phú

Tag Archives: Đình Châu Phú

[An Giang] Đình Châu Phú

Đình Châu Phú thờ Nguyễn Hữu Cảnh Đình Châu Phú, nơi thờ Thành hoàng Nguyễn Hữu Cảnh – một người có công với đất Nam bộ và nhất là có thời gian gắn bó với vùng đất An Giang. Ngoài Thành hoàng Nguyễn Hữu Cảnh, trong đình còn thờ Thoại …

Xem tiếp