Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Mẫu Đệ Tam Thủy Cung

Tag Archives: Mẫu Đệ Tam Thủy Cung

Mẫu Đệ Tam Thủy Cung

Mẫu Đệ Tam Thủy Cung – Thủy Cung Thánh Mẫu Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ. Thủy Cung Thánh Mẫu 水宮聖母 (còn gọi là Mẫu Đệ Tam, Mẫu Thoải 母水, chữ thoải là đọc trệch từ chữ thủy) là vị nữ thần dân gian Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý …

Xem tiếp