Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: người có mệnh đồng

Tag Archives: người có mệnh đồng

Tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến Thanh Đồng (người có mệnh Đồng)

Tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến Thanh Đồng (người có mệnh Đồng)

Trong đạo thờ Mẫu (thờ Tứ phủ) có một số khái niệm như: Thanh đồng, Đầu đồng bản mệnh, Mệnh kim chi đôi nước, Trình đồng mở phủ, Khất đồng, Tiễn căn, Trả nợ mã tam tứ phủ,… để hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến Thanh Đồng …

Xem tiếp