Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: ông hoàng bảy

Tag Archives: ông hoàng bảy

[Bản văn] Ông Hoàng Bảy

[Bản văn] Ông Hoàng Bảy

Ông Bảy là Ông Hoàng hay ngự về đồng nhất, cũng bởi vì trong hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, ông rất hay chấm lính bắt đồng (có quan niệm cho rằng: những người nào mà sát căn Ông Hoàng Bảy thì thường thích uống trà tàu, hay đánh tổ tôm, …

Xem tiếp