Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: quan điều thất

Tag Archives: quan điều thất

Thần tích về Quan Điều Thất

Thần tích về Quan Điều Thất

Quan Điều Thất còn gọi là Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên. Quan lớn Điều Thất là một trong năm tướng tài của Vua Cha Bát Hải. Đền chính của Quan Điều Thất là Đền Quan Lớn Điều Thất thuộc Khu du lịch tâm linh Đền Đồng Bằng, nằm cách …

Xem tiếp