Thứ Bảy, Tháng Sáu 6, 2020
Trang chủ Tags Quan điều thất

Tag: quan điều thất

[Bản văn] Quan Điều Thất

Quan Điều Thất thường không ra ngự đồng vì ông chỉ làm việc cận bên vua cha, nhưng khi hầu về hàng quan lớn,...

Thần tích về Quan Điều Thất

Quan Điều Thất còn gọi là Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên. Quan lớn Điều Thất là một trong năm tướng tài của Vua...

Nhiều người xem