Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: quan hoàng bơ

Tag Archives: quan hoàng bơ

Thần tích Quan Hoàng Bơ

Thần tích Quan Hoàng Bơ

Hiện có 3 đền thờ Ngài là Đền Quan Hoàng Bơ tại Hàn Sơn, Thanh Hóa; Đền Hưng Long tại Thái Bình; Đền Vạn Ngang ở Đồ Sơn. Quan Hoàng Bơ cũng có nhiều dị bản về thần tích. Thần tích về Quan Hoàng Bơ liên quan đến đền Quan Hoàng Bơ – …

Xem tiếp