Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: quan hoàng năm

Tag Archives: quan hoàng năm

Thần Tích Quan Hoàng Năm

Tượng quan hoàng năm

Quan Hoàng Năm không giáng trần nên không có đến thờ riêng và không có thần tích. Ngài có nhiệm vụ gì trên thiên cung cũng không ai được rõ và cũng không ai biết Ngài có thể phù hộ cho dương gian được những điều gì. Tuy nhiên, cũng có …

Xem tiếp