Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: quan hoàng sáu

Tag Archives: quan hoàng sáu

Thần Tích Quan Hoàng Sáu

tượng quan hoàng sáu

Cũng như Quan Hoàng Tư, Quan Hoàng Năm, Quan Hoàng Tám thì Quan Hoàng Sáu không giáng trần nên không có đền thờ chính và tất nhiên, Quan Hoàng Sáu không có thần tích. Tuy nhiên, cũng có người phân vân tướng quân Hoàng Lục có phải là hiện thân …

Xem tiếp