Thứ Tư, Tháng Bảy 15, 2020
Trang chủ Tags Quan Lớn Đệ Nhị

Tag: Quan Lớn Đệ Nhị

[Bản văn] Quan Lớn Đệ Nhị

Quan Lớn Đệ Nhị là một trong ba vị quan lớn rất hay ngự về đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo xanh (xanh...

Thần Tích Quan Lớn Đệ Nhị (Quan Đệ Nhị Giám Sát)

Quan Lớn Đệ Nhị hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát. Quan Giám Sát được thờ ở hai nơi chính là: Đền...

Nhiều người xem