Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: trình đồng

Tag Archives: trình đồng

NGHI THỨC TRÌNH ĐỒNG MỞ PHỦ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU

Giữ gìn và phát huy nét đẹp của văn hoá tín ngưỡng thờ Mẫu

Mỗi loại hình tôn giáo, tín ngưỡng đều có những phương thức riêng để thực hành tín ngưỡng của minh. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, một trong những phương thức để thực hành tín ngưỡng chính là lễ trình đồng hay còn gọi là nghi thức trình đồng mở phủ. …

Xem tiếp