Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi dần nam mạng

Tag Archives: tuổi dần nam mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn (1952 – 2012) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn

Nam mạng – Nhâm Thìn Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (trường mạng) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn (1952 – 2012) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Dần (1986 – 2046) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Dần

Nam mạng – Bính Dần Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Khắc KIẾM PHONG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Dần (1986 – 2046) Nữ mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Dần (1974 – 2034) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Dần

Nam mạng – Giáp Dần Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn) Khắc SƠN hạ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1974 – 2034) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1962 – 2022) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Dần

Nam mạng – Nhâm Dần Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON NGỰA Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1962 – 2022) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Tuổi …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Dần (1950 – 2010) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Dần

Nam mạng – Canh Dần Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON HEO Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Dần (1950 – 2010) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Dần (1938 – 1998) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Dần

Nam mạng – Mậu Dần Cung CẤN. Trực KHAI Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên thành) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) (Tử Vi Tuổi Mậu Dần (1938 – 1998) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Mậu Dần mạng Thổ đất thành …

Xem tiếp