Thứ Bảy, Tháng Năm 30, 2020
Trang chủ Tags Tuổi dậu mạng nam

Tag: tuổi dậu mạng nam

Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nam Mạng

Nam mạng - Tân Dậu Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ....

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nam Mạng

Nam mạng - Kỷ Dậu Cung KHÔN. Trực CHẤP Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON GÀ....

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nam Mạng

Nam mạng - Đinh Dậu Cung TỐN. Trực BẾ Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ....

Tử Vi Tuổi Ất Dậu (1945 – 2005) Nam Mạng

Nam mạng - Ất Dậu Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON GÀ. Tương tinh CON CUA BIỂN Ông Quan Đế độ...

Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nam Mạng

Nam mạng - Quý Dậu Cung CHẤN. Trực THÀNH Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng...

Nhiều người xem