Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi dậu mạng nữ

Tag Archives: tuổi dậu mạng nữ

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu

Nữ mạng – Kỷ Dậu Cung LY Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nam Mạng) TỔNG QUAN Kỷ Dậu mạng Thổ cung Ly, Đất ở nhà lớn dễ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu

Nữ mạng – Đinh Dậu Cung CHẤN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đinh Dậu cung Cấn số này, Lửa ở dưới nùi cháy …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Dậu (1945 – 2005) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Dậu

Nữ mạng – Ất Dậu Cung CHẤN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Dậu (1945 – 2005) Nam Mạng) TỔNG QUAN Ất Dậu cung Cấn số nàng, Mạng Thủy nước giếng chảy hoài liên miên. Thu Đông sinh …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Dậu

Nữ mạng – Quý Dậu Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Vàng trong gươm trắng …

Xem tiếp